De 5 verenigingen in en rondom de Elderschans in Aardenburg hebben in 2010 de krachten gebundeld en zijn samen gegaan in een stichting, genaamd Nieuw Elan.

Stichting Nieuw Elan heeft als deelnemende verenigingen Aardenburgse voetbalclub, Tennisclub Sjef, Handbooggilde St Sebastiaan, Zwembad Aardenburg en Hondenclub Aardenburg.

Doel van de gebundelde krachten is om samen te werken en de kwaliteit van de aangeboden sporten en vrijetijdsbestedingen op nivo te houden en of te verbeteren
daar waar gemeentelijke gelden en bijdragen door alle bezuinigingsmaatregelen
steeds verder onder druk komen te staan of zelfs achterwege blijven.

Op deze site is allerhande informatie te vinden over de activiteiten van de stichting en van de samenwerkende verenigingen.